Kurs i sorgbearbetning

Vad är sorg?


En definition

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga
reaktionen vid en förlust. Hur förluster upplevs är helt
individuellt. Men dödsfall, skilsmässor och separationer
är oftast smärtsamma. Att flytta, gå i pension
eller att mista ett husdjur är exempel på andra förluster.
Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns
människor. Det går därför inte att beskriva hur en
normal känslomässig reaktion vid en förlust ser ut.
Sorg är individuell och unik. Det är också de tankar
och känslor som förknippas med relationen till det
förlorade, oavsett om denna förändrats på grund av
dödsfall, skilsmässa eller av annan orsak.

Problemet 

Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets
information om hur man förhåller sig till sorg
inte normal, naturlig eller till mycket hjälp. Sorg är
en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta
av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt
sätt.
Många av samhällets föreställningar om hur man ska
hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är
så vanliga att de flesta av oss känner igen dom. Här
följer de vanligaste missuppfattningarna.

Sex myter om sorg 

– Tiden läker alla sår
– Sörj i ensamhet
– Var stark
– Var inte ledsen
– Ersätt förlusten
– Håll dig sysselsatt

“Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som
får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi
låter tiden gå. Vi känner till människor som väntade
i 10, 20 och 30 år utan att må bättre. Tvärtom fördjupades
deras smärta. De andra fem myterna är på
motsvarande sätt missuppfattningar som motverkar
läkandet av sorgen.

Lösningen

Känslomässig läkning av en förlust uppnås genom
att vi först tar reda på alla outtalade och okommunicerade
känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på
våra känslor och kommunicerar dessa.
Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster.
Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?
Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för
oss att släppa taget och att gå vidare. Detta är nästan
omöjligt utan att först genomföra vissa handlingar.
Innan vi påbörjar dessa är det viktigt att vi tittar på
hur vi tidigare hanterat våra förluster och gör oss av
med de föreställningar som inte fungerat.

Programmet

Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat
handlingsprogram för människor som vill bearbeta den
smärta som olika förluster orsakat.
Under tolv veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra
gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på
vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan
genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta
och fullborda det som är ofullständigt.
Vi arbetar i grupp och för deltagarnas trygghet och
för bästa resultat är regelbunden närvaro och engagemang
av största vikt.

Ursprunget

Materialet vi använder oss av är utvecklat av pionjärerna
Russell Friedman och John W James, grundare
av The Grief Recovery Institute.
Dessa föregångare har under de senaste 30 åren
framgångsrikt hjälpt fler än 300 000 sörjande, samt
skrivit bestsellern The Grief Recovery Handbook som
har sålts i närmare en halv miljon exemplar.

Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan
av dina förluster. Min förhoppning är att du därmed
försonas med det förflutna och får känna frid.
Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation
till dig själv och andra, samt att du känner dig mer
levande och vital.

Kursinformation

Kurslängd: 12 veckor,  ett möte á 2 timmar per vecka.
Startdatum: Grupp 2/9  2019  (vid individuell handledning sker startdatum löpande, kontakta josefin@sinnesvy.se för info.)
Kursledare: Josefin Nolan
Plats: Luntmakargatan 52, Stockholm
Avgift:  4 875:-  I avgiften ingår kursmaterial, litteratur, arbetspärm och fika.

För frågor och kursanmälan ring 0733 168 523 eller
skriv till josefin@sinnesvy.se

Eller anmäl dig i formuläret nedan.